Partner

www.ceskepreklady.cz
Název: České překlady s.r.o.
: 281 96 546
DIČ: CZ28196546
Jméno, příjmení a titul statutárního zástupce: Václav Baláček, jednatel
Adresa: Na střelnici 342/46, Olomouc