Stručný popis projektu

Projekt je zaměřen na inovaci výuky komunikativních dovedností v anglickém jazyce pro obory politologie, sociologie, žurnalistika a ekonomie na Filozofické fakultě UP Olomouc. Po absolvování inovované výuky budou studenti schopni lépe komunikovat v anglickém jazyce nejen na obecné úrovni, ale zvláště na úrovni odborného jazyka.
Důležitou klíčovou aktivitou jsou rovněž studijní stáže v mezinárodních společnostech, organizacích a institucích, při kterých se studenti seznámí s využitím získaných komunikativních dovedností v praxi a podle potřeb praxe je dále rozvinou. Tím se zvýší jejich konkurenceschopnost na trhu práce, neboť komunikativní dovednosti a zvláště komunikativní dovednosti v anglickém jazyce jsou ze strany zaměstnavatelů brány jako jeden z prioritních požadavků na žadatele o práci.

Učební text [PDF 1,27 MB]

Stručný popis organizace

V rámci projektu se v září 2009 – květnu 2012 uskuteční inovované kurzy:

  • Anglický jazyk pro politology
  • Profesní komunikace v anglickém jazyce
  • Analýza anglického diskurzu
  • Zdokonalovací kurz anglické gramatiky pro středně pokročilé

Základní témata

V kurzech jsou zařazeny aktivity podporující komunikační dovednosti s důrazem na schopnost prezentace výsledků odborné práce, poskytování a výměnu informací a práci na projektech a studenti mají možnost zúčastnit se praktických studijních stáží. Praktické stáže jsou zaměřeny na získání zkušeností z oblasti komunikace ve výrobním podniku, v institucích státní správy a samosprávy a neziskových organizacích, ve kterých je ke komunikaci nutno využít jak český, tak anglický jazyk.

Partneři

Meopta-optika, s.r.o.
Úřad vlády ČR – Eurocentrum Olomouc

Data, termíny, místo konání

Kurzy se uskuteční na KAL FF UP Olomouc, Meopta-optika, s.r.o. a Úřad vlády ČR – Eurocentrum Olomouc
září 2009 – květen 2012

Další termíny viz aktuality.

Další podrobnosti